http://taxomet.ru/ диспетчер такси автоматизация служб такси.